Marina`s Photography

Игор и Людмила

– Кое е това нещо, което ви кара всеки ден отново и отново да разплвате любовта помежду си, което ви държи заедно вече почти 50 години?


– Приятелството помежду ни. Влюбването отминава, но след него идва истинската любов, тази, в която приятелството е водещо. Също и споделянето, доверието, това, че можем винаги да се облегнем един на друг.